Explanimation film laten maken

getekende animatie

Wil je een explanimation laten maken? Wij helpen je graag! Een explanimation is een animatie waarin complexe informatie door middel van een animatie helder wordt uitgelegd. Dat kan een getekende animatie zijn, maar ook een 3D of motion graphics animatie, afgestemd op een specifiek publiek. Dat kunnen klanten zijn, prospects, maar ook medewerkers. Ze moeten gaan kijken en blijven kijken. En ervan leren. We geven drie voorbeelden.

Explanimation voor kwetsbare mensen

Kwintes heeft door ons een explanimation laten maken waarin we bepaalde woonvormen voor mensen die niet altijd zelfstandig kunnen wonen, laten zien. De kwetsbare mensen waar het om ging wilden niet in beeld. Juist om die heeft deze klant een animatie film laten maken.

Voorbeeld van explanimation

Voorbeeld getekende explanimation voor Kruidvat

Voor de ‘Jouw extravoordeelkaart’ heeft Kruidvat in België door ons een explanimation laten maken. De opsomming van voordelen wordt door de speelse illustraties nog aantrekkelijker.

Voorbeeld van explanimation

Voorbeeld stop motion explanimation voor farmaceutisch bedrijf

Een internationaal farmaceutisch bedrijf heeft door ons een explanimation laten maken waarin medewerkers werden uitgedaagd om mee te doen aan een ‘idea contest’. Onze insteek: als je medewerkers uitdaagt om crreatieve ideeën in te zenden, moet je dit op een creatieve manier doen. Door middle van stop motion graphic design maakten we deze teaser. Dat werkte: er werden 63 ideeën ingediend.

Voorbeeld van een explanimation met stop motion

Hollywood in je mail