diensten

over ons

film voor subsidie project Agentschap NL

bekijk de video

5 films over milieu-innovaties die subsidie hadden ontvangen

Voor Agentschap NL, Ministerie van Volkshuisvestiging, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, maakten we vijf films over ‘groene innovaties’. Zoals het vervangen van glasvezel door natuurvezel.